Odrabianie zajęć

 
 
 
 
 
Rok szkolny 2018 – 2019
Zasady odrabiania zajęć:
Chęć odrobienia zajęć zawsze należy zgłosić telefonicznie z właścicielem szkółki i umówić się na konkretny dzień i godzinę zajęć.
Katarzyna Wodzińska, nr tel: 501186127
Czas na odrobienie zajęć to 2 miesiące od daty nieobecności na zajęciach.
Zajęcia można odrobić tylko na basenach w Rumi i Kosakowie, na których nasza szkółka prowadzi zajęcia.
W każdej grupie z osobna, mogą odrabiać zaległe zajęcia jednocześnie maksymalnie 2 osoby z innych, odpowiednich grup.
Nie ma możliwości odrobienia zajęć w innych godzinach, niż proponowane godziny dla każdej grupy z osobna w tabelach poniżej.
Proponowane godziny odrabiania zajęć dla poszczególnych grup z osobna uwzględniają taki sam, bądź zbliżony poziom zaawansowania tych grup, czyli np. osoba z grupy początkującej może odrobić zaległe zajęcia wyłącznie w innej grupie początkującej bądź w grupie o zbliżonym poziomie zaawansowania do umiejętności odrabiającej osoby.
Za niewykorzystane i nieodrobione zajęcia nie przewiduje się zwrotu gotówki.
Osoba odrabiająca zajęcia zobowiązana jest również do przestrzegania ogólnego regulaminu Szkółki Pływackiej ORKA oraz regulaminu basenu, na którym osoba ta chce odrabiać zajęcia.
                   
Odrabianie zajęć dla grup z Rumi
 
Dzień zajęć Godzina zajęć grupy Możliwe dni i godziny, w których można odrobić zajęcia w Rumi Możliwe dni i godziny, w których można odrobić zajęcia w Kosakowie
S
O
B
O
T
A
12:30
 
13:15 gr. P. Kasi
13:15 gr. P. Mateusza
14:00 gr. P. Kasi
14:00 gr. P. Mateusza
 
niedziela, dzieci 7-9 lat godz. 11:45
niedziela 10:15
 
niedziela 9:30
niedziela 10:15
niedziela 9:30
 
 
 
środa 19:30
niedziela 11:00
środa 19:30
niedziela 11:00
wtorek 20:15
N
I
E
D
Z
I
E
L
A
08:00 gr. P. Izy
08:00 gr. P. Mateusza
08:45 gr. P. Mateusza
08:45 gr. P. Michała
08:45 gr. P. Izy
10:15 gr. P. Michała
10:15 gr. P. Mateusza
11:00 gr. P. Michała
11:00 gr. P. Mateusza
11:45 gr. P. Michała
11:45 gr. Mateusza
sobota 13:15
sobota 12:30
sobota 12:30
niedziela 9:30
sobota 14:00, niedziela 9:30
sobota 13:15
sobota 13:15
sobota 12:30
niedziela 11:45
sobota 12:30
sobota 13:15, 14:00
 
 
wtorek 19:30
 
środa 19:30
środa 19:30
wtorek 19:30
 
 
 
Kontakt
ORKA szkółka pływacka
Katarzyna Wodzińska
ul. Janowska 3a/12, Rumia
501 186 127
ksieradzka1@wp.pl